ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ


Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2004 ασχολείται με το τεράστιο ανθρώπινο και οικονομικό κόστος που συνεπάγονται τα ανεπαρκή πρότυπα ασφάλειας στον κλάδο των κατασκευαστικών έργων σε όλη την Ευρώπη.

Η Ελλάδα συμμετέχει στην πανευρωπαϊκού επιπέδου εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, με σειρά δράσεων που θα θα κορυφωθούν κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (18-22 Οκτωβρίου 2004).ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία διοργανώνεται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, ημερίδα με θέμα: "Διαχείριση της Ασφάλειας της Εργασίας στις Κατασκευές και στα Τεχνικά Έργα"
Η ημερίδα θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου 2004, ημέρα Τρίτη, ώρα 09.00 - 14.00, στην Αθήνα (Ξενοδοχείο ΚΑΡΑΒΕΛ).
To πρόγραμμα της ημερίδας και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο δικτυακό τόπο του συλλόγου: www.insosh.com

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της απασχόλησης και την προώθηση της απασχολησιμότητας, στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, στην ικανότητα προσαρμογής και στην ισότητα των ευκαιριών, καθώς και στην επένδυση στους ανθρώπινους πόρους.
Στην Ελλάδα συγχρηματοδοτεί, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, ενέργειες που περιέχονται σε 6 Τομεακά, σε 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal. Για τις παρεμβάσεις του σε όλη τη χώρα ενημερωθείτε στο http://www.esfhellas.gr


ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ "EQUAL"

Η κοινοτική πρωτοβουλία "equal" αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στοχεύει στην πειραματική εφαρμογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τομέα της απασχόλησης. (περισσότερες πληροφορίες: http://www.equal-greece.gr)


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ'

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας. (Πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του προγράμματος http://www.prosonolotahos.gr)Για την εμφάνιση εγγράφων αποθηκευμένων σε μορφή .pdf είναι απαραίτητος ο Acrobat Reader.