Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną?

Decydując się na zakup działki rolnej, z myślą jej późniejszego przekształcenia na działkę budowlaną, należy mieć świadomość, że proces 'odrolnienia' może trwać długo, a co gorsze, może wcale nie być skuteczny. Działka rolna różni się od budowlanej na ogół dwoma podstawowymi czynnikami. Po pierwsze, jej cena jest stosunkowo atrakcyjniejsza niż w przypadku działki budowlanej, natomiast wiąże się to także z ogromem formalności, kosztów i niezbędnej w tym procesie cierpliwości.

remont mieszkania i domu

Ustawodawca, w pewien szczególny sposób, chroni grunty rolne. W związku z tym do ich przekształcenia w działki budowlane konieczny jest szereg warunków, które muszą zostać spełnione, aby ów proces przyniósł pożądane skutki prawne. Istotą jest przekształcenie planu zagospodarowania terenu - konkretna działka musi zostać wyłączona z produkcji rolnej i leśnej, a jednoznacznie wskazana, jako nadająca się do zabudowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszeństwo, jeśli chodzi o przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane, mają ziemie znajdujące się w obszarze miejskim oraz te, których gleby zostały sklasyfikowane jako gleby V i VI gatunku. Te obszary zostały wyjęte spod ochrony ustawodawcy, zatem bez problemu można przekształcić je na działki budowlane.

Aby rozpocząć proces, zmierzający do przekwalifikowania statusu działki, należy w pierwszej kolejności, poprzez pośrednictwo wójta, otrzymać zgodę na przekształcenie od ministra rolnictwa lub marszałka województwa. Należy także zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje w danej gminie. Najlepiej, aby zgodnie z obowiązującym planem, działka była przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Natomiast jeśli działka jest rolna, należy złożyć wniosek o przekształcenie jej pierwotnego stanu na budowlany. Warto pamiętać o tym, aby unikać wszelkiego rodzaju gruntów, znajdujących się na terenie parków narodowych czy rezerwatów, ponieważ wówczas ilość niezbędnych formalności znacznie wzrasta.

Konieczne jest także zorientowanie się czy konkretny grunt spełnia następujące kryteria warunkujące ewentualną możliwość zabudowy. Warto sprawdzić czy posiada dostęp do drogi publicznej oraz czy na danym obszarze istnieje dostęp do takich mediów, jak woda i prąd. W sytuacji, gdy mamy co do tego jakiekolwiek wątpliwości, warto udać się do zakładów zajmujących się wodociągami i dystrybucją energii na danym obszarze, aby wnikliwie zapoznać się z planem rozmieszczenia rur wodociągowych i linii przesyłowych. Ważną informacją, jeśli chodzi o uzyskanie zgody na budowę domu jest fakt, że ustawodawca, zastrzega możliwość wybudowania domu na działce, jeśli w jej bliskiej odległości również znajduje się dom. Warto tutaj zaznaczyć, że prawodawca nie definiuje konkretnie, jaka to musi być odległość, zatem przy przekształcaniu działki często musimy polegać na dobrej lub złej wierze urzędnika, od którego, faktycznie, w tym wypadku uzależniona jest ostateczna zgoda bądź jej brak.

Menu

Partnerzy