ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΜΑ
ΕΙΔΟΣ
ΤΟΠΟΣ
23 - 25/1
Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Άτυπο
Ναύπλιο
 
26/1
Εκδήλωση για την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους για Άτομα με Αναπηρίες
Εκδήλωση
Αθήνα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
13-14/2

Το μέλλον της Εργασίας: Βασικές Προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης

Κεντρική εκδήλωση -Συνέδριο

Αθήνα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
20 - 21/2
Επιτροπή Απασχόλησης
Επιτροπή
Γρεβενά
 
10-11/5
Δεύτερη Ευρωπαϊκή Σύνοδος Πολιτών που ζούν σε συνθήκες Φτώχειας
Βρυξέλλες
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
12-13/5
Συνέδριο: Καλύτερη εργασία και ζωή, προς μια συνεκτική και ανταγωνιστική διευρυμένη Ευρώπη
Συνέδριο
Αλεξανδρούπολη
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
15 - 16/5
Επιτροπή MISSOC
Επιτροπή
Ερμούπολη (Σύρος)
16 - 17/5
Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Τοπική Ανάπτυξη
Συνέδριο
Ρόδος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
19 -22/5
Εργαλεία για την Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στον Τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Συνέδριο
Αθήνα
ΕΛΙΝΥΑΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
20/5
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας
Επιτροπή
Ιωάννινα
21 -23/5
Επιτροπή SLIC Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας
Επιτροπή
Θεσσαλονίκη
21 -22/5
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και οι Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας
Συνέδριο
Ιωάννινα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
5 - 6/6
Επιτροπή MISEP
Επιτροπή
Αθήνα
5 - 7/6
Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας
Επιτροπή
Αθήνα
12 - 13/6
Συνάντηση των επικεφαλής και των Γενικών Διευθυντών Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης
Επιτροπή
Αθήνα
ΟΑΕΔ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
25/6
Πρόγραμμα Δράσης για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων
Ημερίδα
Αθήνα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
26 -28/6
Απασχόληση, Κοινωνική Ασφάλιση, Μετανάστευση και Δικαστική Προστασία
Συνέδριο
Αθήνα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ