ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 2003

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Επιτροπή SLIC Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (Θεσσαλονίκη, 21-23/5/2003, Δελτίο τύπου)

Εργαλεία για την Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στον Τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Αθήνα, 19-21/5/2003, Ομιλία Υπουργού, ΕΛΙΝΥΑΕ)

Ευρωπαϊκό FORUM τοπικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης - Κοινή δράση σε τοπικό επίπεδο: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, καλύτερη διακυβέρνηση (Ρόδος, 16 & 17 Μαΐου 2003, Πρόγραμμα )

Ο Εκσυγχρονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου: Πολιτικές και εργαλεία της ΕΕ (Ιωάννινα, 21 & 22 Μαΐου 2003)

Το Μέλλον της Εργασίας: Βασικές Προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης

Διάσκεψη στις 13-14 Φεβρουαρίου 2003. (Δελτίο τύπου, 31/01/2003)
Πρόγραμμα Διάσκεψης (31/01/2003,
αρχείο .pdf 234 kb )
Σχετικές Διασυνδέσεις

Ίδρυμα Οικονομικών Τάσεων, Ουάσινγκτον
Απόψεις του βασικού ομιλητή Jeremy Rifkin
Η Ομιλία του Υπουργού κ. Δημήτρη Ρέππα (Δελτίο τύπου, 14/02/2003)

Άτυπο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υποστηρικτικό κείμενο με τις θέσεις της Ελληνικής Προεδρίας για την Απασχόληση και την Κοινωνική Προστασία. (Δελτίο τύπου, 16/01/2003)
Επιστολή Υπουργού σε Ελληνικούς φορείς με θέμα το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ε.Ε. (
Δελτίο τύπου, 16/01/2003)
Συνέντευξη τύπου Υπουργού για το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων. (Δελτίο τύπου, 16/01/2003)
Κοινή συνέντευξη τύπου Υπουργού κ. Δημ. Ρέππα και Επιτρόπου της Ε.Ε. κας Άννας Διαμαντοπούλου μετά το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. στο Ναύπλιο. (Δελτίο τύπου, 27/01/2003)

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ