Θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας & Υγείας

Γενική Δ/νση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας

Η βασική πύλη για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Ελλαδικό χώρο.

Νέα, Πλήρη κείμενα νομοθεσίας, στοιχεία για την ερευνητική δραστηριότητα, την καλή πρακτική, τις εκδόσεις, την κατάρτιση, τις υπηρεσίες κλπ.


Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ασφάλεια & την Υγεία στην Εργασία 

Η Ευρωπαϊκή πύλη που καλύπτει πλήρως τα θέματα της Επαγγελματικής Ασφάλειας & Υγείας και παρέχει κάθε είδους σχετική ενημέρωση για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλίας κλπ.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προαγωγή της Υγείας στην Εργασία
    


Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την Προαγωγή της Υγείας στους χώρους εργασίας, με την έννοια των συνδυασμένων προσπαθειών των εργοδοτών, εργαζομένων και πολιτείας να βελτιώνουν την Υγεία και την ευεξία των ατόμων στην εργασία μεσω της

  • βελτίωσης της οργάνωσης και του περιβάλλοντος της εργασίας
  • προώθησης της ενεργής συμμετοχής
  • ενθάρρυνσης της προσωπικής ανάπτυξης