Zakończenie budowy a użytkowanie budynku

Budowa własnego domu to najczęściej długi i stresujący proces. Dodatkowo przedsięwzięcie jest często obarczone licznymi zobowiązaniami finansowymi. Do tego dochodzi również konieczność utrzymywania przez pewien czas dwóch nieruchomości. W efekcie większość osób chce jak najszybciej przeprowadzić się do nowo budowanego domu. Czy użytkowanie budynku przed zakończeniem budowy jest możliwe?

Użytkowanie budynku przed formalnym zakończeniem budowy

Wątpliwości dotyczące użytkowania budynku przed oficjalnym zakończeniem budowy nie dotyczą zazwyczaj inwestycji wielorodzinnych. W takim przypadku deweloperzy oddają nieruchomość do użytku po zgłoszeniu zakończenia budowy do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego lub innego organu, który wydał pozwolenie na budowę, lub do którego zgłoszone zostało rozpoczęcie prac budowlanych.

remont mieszkania i domu

Właściwy organ ma na zgłoszenie obiekcji 14 dni od dnia zawiadomienia. Po upływie tego czasu i braku sprzeciwu nieruchomość może zostać formalnie oddana do użytku. Takie same zasady obowiązują również w przypadku inwestycji jednorodzinnych. Warto wiedzieć jednak, że możliwe jest korzystanie z budynku jeszcze przed formalnym zakończeniem budowy.

Co po zakończeniu budowy?

Po zakończeniu budowy konieczne jest złożenie zawiadomienia do właściwego organu. Alternatywnie, jeszcze przed skończeniem wszystkich prac budowlanych, wnieść można o tzw. odbiór częściowy. W tym celu należy zawnioskować o pozwolenie o użytkowanie do właściwego dla inwestycji organu.Nie jest konieczne umotywowanie podania, jednak oprócz niego dołączyć należy kilka dokumentów, poświadczających stan oraz zgodność budowli z projektem. We właściwym urzędzie należy przedłożyć m.in. dziennik budowy, dokumentację geodezyjną oraz oświadczenie kierownika budowy o zgodności obiektu z projektem.

Pozwolenie na odbiór częściowy lub użytkowanie warunkowe jest wydawane po kontroli budowy. Rozpoczęcie użytkowania przed uzyskaniem stosownego pozwolenia może skutkować karą pieniężną nałożoną przed nadzór budowlany. Jej wysokość zależy od kategorii obiektu i jego wielkości. W przypadku domów jednorodzinnych wysokość kary może wynieść nawet 10 tysięcy. Wysokość grzywny reguluje załącznik do ustawy o Prawie Budowlanym.

Menu

Partnerzy